Samba 11

Samba 11 - Režná
Barva: Režná

Samba 11

Samba 11 posuvná taška je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s doplňkovou hydroizolační vrstvou od 12°). více

31,20 Kč /ks
-+
Samba 11 posuvná taška je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s doplňkovou hydroizolační vrstvou od 12°). Navíc díky konstrukci hlavových drážek umožňuje posun až o 25 mm, takže je možné použít tašku i na rekonstrukce střech s nízkým sklonem.

Samba 11 DUO
Povrchová úprava Duo se skládá ze dvou barev engob. Nejprve se na vysušenou tašku nanese vrstva červené engoby a poté se takto upravenou tašku nastříká jemný pruh hnědé engoby. Následně se tašky vypálí při teplotách nad 1000°C , kdy dojde k natavení povrchové vrstvy na keramický střep.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková šířka280 mm
Celková délka470 mm
Krycí šířka228 mm
Krycí délka355–380 mm
Doporučená krycí délka360-375 mm
Hmotnost 1 ks3,7 kg
Spotřeba na 1 m2od 11,5 ks
Počet kusů na paletě240 ks
Hmotnost palety913 kg
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY
Bezpečný sklon 22°
Minimální sklon 12°

VÝROBNÍ ZÁVOD: Hranice
BARVY: režná; engoby: červená, hnědá, černá, DUO; glazury „Amadeus“: červená, hnědá, černá

Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky TONDACH jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901, „Pravidla pro navrhování a provádění střech“ a technických podmínek firmy TONDACH).

Měření se provádí na 12 taškách složených bokem k sobě, jak je znázorněno na obrázku. Měříme šířku 10 tašek jednou s vůlí v drážkách, podruhé nadoraz v drážkách. Aritmetickým průměrem z měření 10 tašek získáme krycí šířku. Podobným způsobem se stanoví krycí délka.

Pálená střešní taška je přírodní výrobek – mohou proto na základě rozdílného složení surového materiálu vzniknout při výpalu drobné barevné rozdíly. Abychom dosáhli co nejjednotnějšího vzhledu střechy, je nutné tašky při pokrývání brát střídavě z více palet.

SAMBA 11 TAŠKA VĚTRACÍ – cca 20 ks/100 m2

Naplňuje zásady větraného střešního pláště. Větrací průřez je cca 25 cm2. Osazuje se v druhé řadě po obou stranách hřebene (ev. nároží) v potřebném množství dle požadavků norem a pravidel.

Odstup latě od hřebene (OLH) je variabilní a řídí se podle příslušného sklonu střechy dle detailního nákresu hřebene (PLH – převýšení latě nad hřebenem, resp. kontralatěmi).

VZDÁLENOST LATÍ OD VRCHOLU HŘEBENE (mm)
SKLON STŘECHYOLHPLH
20°cca 45cca 1220
25°cca 40cca 116
30°cca 40cca 110
35°cca 35cca 104
40°cca 30cca 98
45°cca 30cca 91
50°cca 25cca 86

Latě 40 × 60 mm, Základní taška, větrací pás, hřebenáč drážkový č. 2 – šířka 21 cm.

VZDÁLENOST LATÍ OD VRCHOLU HŘEBENE (mm)
SKLON STŘECHYOLHPLH
20°cca 45cca 135
25°cca 40cca 130
30°cca 35cca 125
35°cca 35cca 120
40°cca 30cca 110
45°cca 25cca 105
50°cca 25cca 100

Latě 40 × 60 mm, při použití tašek pro připojení hřebene a hřebenáče drážkového č. 2 – šířka 21 cm.

Doplňkové tašky - Samba 11

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Nakoupená barva doplňkové tašky vždy odpovídá barvě výše vybrané hlavní tašky.

q