Steinbrück

Steinbrück - Režná

Steinbrück

.

28,60 Kč /ks
-+
TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková šířka223 mm
Celková délka400 mm
Krycí šířka199 mm
Krycí délka280–310 mm
Hmotnost 1 ks2,8 kg
Spotřeba na 1 m2od 16,1 ks
Počet kusů na paletě384 ks
Hmotnost palety1 100,2 kg
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY
Bezpečný sklon 35°
S těsným podstřeším 30°

BARVY: režná

Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky TONDACH jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901, „Pravidla pro navrhování a provádění střech“ a technických podmínek firmy TONDACH).

Měření se provádí na 12 taškách složených bokem k sobě, jak je znázorněno na obrázku. Měříme šířku 10 tašek jednou s vůlí v drážkách, podruhé nadoraz v drážkách. Aritmetickým průměrem z měření 10 tašek získáme krycí šířku. Podobným způsobem se stanoví krycí délka.

Pálená střešní taška je přírodní výrobek – mohou proto na základě rozdílného složení surového materiálu vzniknout při výpalu drobné barevné rozdíly. Abychom dosáhli co nejjednotnějšího vzhledu střechy, je nutné tašky při pokrývání brát střídavě z více palet.

STEINBRÜCK taška větrací – cca 25 ks/100m2

Systém TONDACH naplňuje zásady větraného střešního pláště. K tomuto účelu se umisťují v druhých řadách po obou stranách hřebene střechy (ev. nároží) v potřebném množství dle požadavků norem a pravidel. Větrací průřez jedné větrací tašky činí 20 cm2.

Doplňkové tašky - Steinbrück

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Nakoupená barva doplňkové tašky vždy odpovídá barvě výše vybrané hlavní tašky.

Okrajová leváOkrajová levá
301,00 
Okrajová praváOkrajová pravá
301,00 
PolovičníPoloviční
66,00 
VětracíVětrací
354,00 
q